1 czerwca 2005


 CIEKAWOSTKI
 

LICZBA CERTYFIKATÓW W POLSCE

Zbadano zasięg systemów zarządzania jakością i środowiskiem w poszczególnych branżach polskiej gospodarki w oparciu o kody EAC, EKD i PKD. W badaniu udział wzięły prawie wszystkie jednostki certyfikacyjne.

     LICZBA WYDANYCH CERTYFIKATÓW

Jednostka Ogółem ISO 9001 ISO 14001
BSI 278 212 45
BVQI 1352 1148 129
DAS PL* 22 21 1
Dekra IC 963 833 30
DNV 962 716 108
DQS 393 233 48
GLP 231 203 17
IS 42 6 0
ITB* * 19 19 1
ISOQAR 138 71 0
KEMA 767 694 73
LRQA 834 514 94
NIS Zert* 117 91 18
PIHZ 262 255 7
PCBC 2969 2133 295
PRS 1294 1029 71
RWTUV 2475 2032 234
SGS ICS 518 359 45
TUV CERT 124 121 3
TUV NP. 777 659 56
TUV PL 888 845 43
TUV RP 1674 1511 69
TUV SD 146 112 11
UDT-CERT* * 247 200 16
ZETOM-CERT 211 206 0
ZSZJiZ 685 306 10
Łącznie 18 388 14 529 1 424

* dane z 31 marca 2004
** certyfikaty systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem wg norm ISO oraz HACCP i specyfikacją OHSAS


RYNEK CERTYFIKATÓW WG BRANŻ

ISO 9001 -
największa liczba certyfikatów występuje w branży
budowlanej/ 2 124 certyfikaty, drugie miejsce zajmują firmy handlowe oraz usługowo naprawcze/ 1942 certyfikaty

ISO 14001
- największa liczba certyfikatów występuje w branży
metale i wyroby ze stali/ 202 certyfikaty, drugie miejsce, natomiast zajmuje budownictwo/ 134 certyfikaty

Do branż najmniej zainteresowanych wdrożeniem należą firmy zajmujące się budową statków, zagospodarowaniem odpadów, producenci środków farmaceutycznych, hotelarze, restauratorzy, branża koksownicza, gazownicza oraz galanteryjna, jak również rybacy, rolnicy i wydawnictwa.
 


Źródło: Puls Biznesu
dodatek "Jakość"
Copyright C 2001 CORBO Polska