21 listopada 2005


 CIEKAWOSTKI
 


ZMIANY W NORMIE ISO 9000

17 października 2005 r. pojawiła się aktualizacja standardu ISO 9000 Systemy Zarządzania Jakością - Podstawy i Terminologia.
Elementy poprzedniego standardu ISO 9000:2000 zostały nie zmienione. W aktualnej wersji wprowadzono terminologię uzupełniającą, (np. ekspert techniczny, plan auditu, zespół auditowy) która systematyzuje terminologię używaną dotychczas w różnych standardach (np. ISO 9001:2000 lub ISO 19011:2002).
 

 

Źródło:
www.dga.pl


 

 
Copyright C 2001 CORBO Polska