Certyfikat Systemu Zarządzania


 

CERTYFIKATY JAKOŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW


Liczba certyfikowanych systemów wśród naszych klientów:
129
nasze referencje

 
 

Nowelizacja normy ISO 9001 Kolejne wydanie  2015

W czerwcu ukazał się oczekiwany od dawna szkic normy ISO 9001:2015, zawierający szereg istotnych zmian w stosunku do wersji z roku 2008.

Najważniejsze zmiany:

 • Ułatwienie dla firm usługowych  - przykładowo zastępuje słowo „wyroby” określeniem "towary i usługi".
 • 4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekst, wymagający od organizacji określenia zewnętrznych i wewnętrznych problemów istotnych dla realizacji celów i strategii, np. trendów na rynku, relacji z zainteresowanymi stronami, dostępności zasobów, zmian technologicznych;
 • 4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron: określenie zainteresowanych stron, np. bezpośredni klient, użytkownik końcowy, dostawca, dystrybutor itp.
 • 6.1 Działania zmierzające do wyeliminowania ryzyka i wykorzystania możliwości wymaga od organizacji planowania działań zmierzających do eliminacji ryzyk i wykorzystania szans, które zostały wcześniej zidentyfikowane
 • 8.2 Określenie potrzeb rynku i interakcji z klientami.
 • Norma ISO 9001:2015 wzmacnia podejście procesowe w zarządzaniu jakością. W punkcie 4.4.2 Podejście procesowe, w porównaniu do punktu 4.1 normy ISO 9001:2008, zostały dodane m.in. następujące wymagania w odniesieniu do określonych procesów:
  • 4.2.2.b określenie wymaganych wejść i wyjść z każdego procesu;
  • 4.2.2.d określenie ryzyka dla zgodności towarów i usług wraz z zadowoleniem klienta;
  • 4.4.2.g przypisanie odpowiedzialności i uprawnień dla procesów.
 • Nadzorowanie udokumentowanej informacji bez rozróżnienia, czy jest to dokument czy zapis.
 • Brak obligatoryjnie określonej ilości udokumentowanych procedur (norma ISO 9001:2008 wymagała sześciu)
 • Większa swoboda przy opisie systemu zarządzania jakością.
 • Udokumentowane informacje w zakresie niezbędnym dla pewności, że procesy zostały zrealizowane zgodnie z planem.
 • Pkt 7.1.5 Wiedza, który wymaga określenia i zarządzania wiedzą niezbędną do funkcjonowania systemu zarządzania
 • Nowy punkt normy 8.6.5 określający działania związane z zarządzaniem przesyłkami pocztowymi

Podsumowując:

 • Wyraźne zaakcentowanie konieczności uwzględniania ryzyka w prowadzonej działalności.
 • Wzięcie pod uwagę specyfiki firm usługowych.
 • Ukierunkowanie firm na doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Nowa norma ISO 9001:2015 zostanie wydana za dwa lata, jednak organizacje działające zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością będą mieć kolejne 3 lata na dostosowanie się do nowego standardu. Znaczy to, że dotychczasowa norma ISO 9001:2008 przestanie ostatecznie obowiązywać dopiero w roku 2018.

W związku z powyzszym zapraszamy Państwa na szkolenie :

    - zapoznanie z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015

   - działania pozwalające organizacji posiadającej wdrożony SZJ na dostosowanie do  wymagań znowelizowanej normy. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 12 267 41 97

 

 

Cykl szkoleniowy
 
„Poprawa skuteczności działania w warsztacie serwisowym”

Cel szkolenia  

Przekazanie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji w zespole, zarządzania reklamacją oraz prawidłowego zarządzania procesami. Działanie z wykorzystaniem najlepszych wzorców  oraz standardy jakości gwarantują poprawę jakości pracy oraz wizerunku warsztatu. 

Szkolenie zróżnicowane w zależności od aktualnego poziomu serwisu. Chodzi o możliwość pokazania słabszym serwisom dobrych wzorców, już osiągniętych przez inne organizacje. Natomiast serwisy o największej świadomości biznesowej uzyskają możliwość dalszego doskonalenia oraz poznania nowych, skuteczniejszych metod zarządzania oraz obsługi.

Rezultaty szkolenia

Nowe umiejętności zdobyte przez kadrę kierowniczą pozwolą na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Lepsze planowanie pozwoli na zoptymalizowanie kosztów. Większa wiedza z zakresu zarządzania będzie skutkowała większym zaangażowaniem zespołu. W końcu poprzez pokazanie ekonomicznych mechanizmów działania przedsiębiorstwa kierownicy mogą spojrzeć z innej strony na całość serwisu. Poprzez zrozumienie, „z czego składa się i jak działa” organizacja, będą mogli świadomie podejmować decyzje inwestycyjne oraz oszczędnościowe, co przełoży się bezpośrednio na wynik firmy, a co za tym idzie na zwiększenie obrotu i zysków.

Czas trwania szkolenia:                        2 dni ( 2 x 8 godzin)
Ilość uczestników na 1 szkoleniu:     
10-12 osób
Stosunek teorii/praktyki:                    
Teoria 20% - 25% /
                                                      Praktyka 75% - 80%

Szkolenia są organizowane we współpracy z INTER CARS S. A.
Szczegółowy program szkolenia oraz informacje dla osób  zainteresowanych na stronie:
http://www.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=667

                              Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach Standard dla firm tłumaczeniowych
PN-en 15038:2006

 W normie ustanowiono i opisano wymagania dla usług świadczonych przez dostawców  usług tłumaczeniowych, a jej celem jest stworzenie zbioru procedur i wymagań  odpowiadających potrzebom rynku.

 Jan van Corven w dniach 15 i 16 listopada 2007 roku jako auditor wiodący Bureau Veritas Certification prowadził audit certyfikujący w firmie Translavic BV w Rijssenseweg w Holandii.

                                                                                                                              .........więcej


 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
ZGODNIE Z NORMĄ ISO 27001

 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych  sprawiają, że organizacje zmuszone są zająć się bezpieczeństwem   informacji.  Międzynarodowa norma ISO 27001 określa wymagania związane
 z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem,  utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem  Informacji.  Zastąpiła brytyjski standard bezpieczeństwa BS 7799.
 Poszczególne rozdziały normy są poświęcone następującym zagadnieniom:

 • polityka bezpieczeństwa
 • organizacja bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie aktywami
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • zarządzanie systemami i sieciami
 • kontrola dostępu
 • pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
 • zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie ciągłością działania
 • zgodność
                     
                                                                                           
                                                                                          ....więcej

                                                                               

   


o firmie  |   nasze usługi  |   referencje  |   aktualności  |   kontakt  |   strona główna  |  biuletyn

Copyright C 2001 CORBO Polska